ZESPÓŁ SZKÓŁ
imienia
Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
   z życia szkoły
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

 
DLA RODZICÓW
 
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT e-mail
tel/fax 32 2215234
 

Program profilaktyczny NOE

W dniu 1 grudnia uczniowie klas II Gimnazjum nr 1 w Orzeszu wzięli udział w Programie Profilaktycznym NOE realizowanym przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Zajęcia te zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu. Celem  programu było zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Prowadzący wskazali uczniom możliwości wszechstronnej pomocy. Ponadto młodzi ludzie mogli rozwinąć swoje umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuka odmawiania"). Program promuje  abstynencje oraz zmianę niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("wszyscy oczekują ode mnie żebym pił, brał").

W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość poznania trzeźwego alkoholika, który powiedział im jak zaczął pić i jaki wpływ miało to na jego życie. Opowiadał o tym, jak się uzależnił i jak udało mu się wydobyć z nałogu.

Świadectwo to pokazało młodzieży że każda osoba pijąca alkohol ryzykuje utratę kontroli nad zażywaniem go oraz udowodniło młodym ludziom, że można przestać pić i utrzymywać wieloletnią abstynencję, szczególnie dając nadzieję tym uczestnikom programu, których bliscy są uzależnieni.  

mgr Agnieszka Strzoda - pedagog szkolny

Poniżej przedstawiamy wrażenia kilku uczniów biorących udział w programie:

- „ Program NOE bardzo mi się podobał. Uświadomił mnie
o niebezpieczeństwach picia alkoholu i palenia tytoniu. Dowiedziałam się,
że picie i palenie nie szkodzi tylko temu kto to robi, ale także jego otoczeniu.” - Joasia

- „ Bardzo mi się to podobało. Pomogło mi to zobaczyć inne życie, życie bez używek. Szkolenie było bardzo pouczające, ciekawe. Cieszę się, że mogłam brać udział w takim szkoleniu” - Ola

- „ …. Wiem jakie może mieć skutki alkohol, wiem jak postępować w sytuacjach, gdy obok nas jest osoba uzależniona.” - Ania

- „Podobało mi się. Nauczyło mnie to spotkanie jak korzystać z życia, jakie są skutki po zażyciu różnych używek i jak pomóc tym, którzy maja z tym problem.” - Bożenka

- „ Podobały mi się bardzo wyznania z życia wzięte, były one bardzo wzruszające. Dały mi one wiele przestróg i rad pomocnych w życiu.” - Julia


 Warsztaty dla klas III

12 października 2009 r. uczniowie klas III Gimnazjum nr 1 w Orzeszu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki: Uzależnienie przecież nie „Ja”. Ty a substancje psychoaktywne. Zajęcia te były prowadzone przez pana Dariusz Pietrka koordynatora  Śląskiego Centrum Profilaktyki.

Zajęcia miały na celu przedstawienie młodzieży powstawanie mechanizmu uzależnienia od różnego rodzaju używek. Ponadto zajęcia miały na celu udzielenie informacji, jak substancje psychoaktywne wpływają na organizm młodego człowieka oraz na czym polega uzależnienie od tych substancji. Oprócz tego prezentowane były techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

mgr Agnieszka Strzoda - pedagog szkolny


 Bruksela w nagrodę

Niewątpliwym sukcesem zakończył się udział uczennic z naszego gimnazjum - Agnieszki Badury i Martyny Pachy - w konkursie zorganizowanym przez redakcję "Gościa Niedzielnego"i posła do Parlamentu Europejskiego, profesora Wojciecha Roszkowskiego "Moja okolica - miejsca, które warto poznać". Prezentacja przygotowana we współpracy z nauczycielem geografii - mgr. Mariuszem Pastuszką dotyczyła walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Górki Świętego Wawrzyńca, została wysoko oceniona przez jury i jako jedna z trzech prac otrzymała specjalne wyróżnienie. Świadczy to nie tylko o ogromnym zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w sprawy regionu, a zwłaszcza Orzesza i okolic, ale także o potrzebie szerszego zainteresowania promocją naszego miasta, które charakteryzuje się nieprzeciętnymi walorami.

Nagrodą za udział w konkursie była wycieczka do Brukseli, która odbyła się w dniach 3-7 czerwca b.r. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać największe atrakcje stolicy Belgii - ze słynnym Grand Place, posążkiem Maneken Pis i Atomium na czele, ale również wzięli udział w spotkaniu z profesorem Roszkowskim w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego oraz spotkali się z przedstawicielem polskiej ambasady przy Unii Europejskiej. Wizyta w Belgii to także okazja do spróbowania dań miejscowej kuchnii, wśród których nie mogło zabraknąć frytek oraz małży. Oczywiście był też czas na zrobienie zakupów - szczególnym powodzeniem cieszyła się słynna belgijska czekolada. I chociaż dał się we znaki typowy dla tych stron morski klimat, wszyscy wracali w dobrych humorach. W ten oto sposób połączone zostały dwie idee - poczucie przynależności do swojej małej ojczyzny oraz tożsamość europejska.

mgr Mariusz Pa stuszka 8 VI 2008