ZESPÓŁ SZKÓŁ
imienia
Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
   z życia szkoły
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

 
DLA RODZICÓW
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT
 
 

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

Wywiadówki: 11.09.2017, 25.01.2018 
Wywiadówki z konsultacjami: 06.11.2017, 19.03.2018, 21.05.2018 
Konsultacje: 11.12.2017, 16.04.2018

 

INFORMACJE STOŁÓWKI: jadłospis na marzec 2018

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW


NAGRODA BURMISTRZA ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE

W Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu można składać wnioski o Nagrodę Burmistrza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2017 we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Termin składania wniosków: od 02.01.2018 r. do 30.01.2018 r. Do załączonego wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie dyplomów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata. Wniosek do pobrania (załącznik)


Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na naszą szkołę - wystarczy wpisać numer KRS - 0000064561, a w polu "Cel szczególny 1%" - Gimnazjum nr 1 w Orzeszu.

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie, gdyż środki te pozwolą na pełniejszą realizację założeń programów edukacyjnych, projektów, w których szkoła uczestniczy, a także umożliwią poszerzenie bazy szkoły o trwałe środki dydaktyczne, z których korzystać będą wszyscy uczniowie.


ZASADY REKRUTACJI

 

Pliki do pobrania:

II etap reformy

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych

Granice obwodów

 


PODRĘCZNIKI

 

Klasa I SP

Klasa IV SP

Klasa VII SP

Gimnazjum


UBEZPIECZENIE:

ogólne warunki ubezpieczenia

formularz zgłoszenia szkody

postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody


INFORMACJE DOTYCZĄCE WZW TYPU A pismo inspektora sanitarnego,

ulotka

 


REFORMA EDUKACJI


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

KOWEZiU

Kuratorium Oświaty w Katowicach

System elektronicznego naboru


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego

rezygnacja z zajęć WDŻ

zgłoszenie do pierwszej klasy

wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy

 


DARMOWE PODRĘCZNIKI OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY DRUGIEJ I TRZECIEJ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI - ZARZĄDZENIE DYREKTORA


RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ORZESZU

Skład prezydium:

przewodniczący - 

z-ca przewodniczącego - 

sekretarz -

 

Numer konta Rady Rodziców 81845410402002000167240001


LINKI DLA RODZICÓW

Szkoła bez przemocy

http://www.wychowanie.pl/  

Portal edukacyjny dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, wychowawców, pedagogów, rodziców. Sporo informacji, prezentacji pomocnych publikacji oraz dyskusje na forum. Autorskie scenariusze i konspekty nauczycieli.

 

http://www.erodzina.com/

Wszechstronny serwis dla rodziców dzieci w różnym wieku, od ciąży aż po wychowanie nastolatka, zdrowie i uroda, miłość i uczucie, antykoncepcja, życie małżeńskie. Przy serwisie działa oczywiście forum dyskusyjne.

 

http://www.dzieckowsieci.pl/

Wszystko na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Nauczyciele znajdą tutaj scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie

 

http://adhd.org.pl/

Portal poświęcony zespołowi nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Co to jest ADHD, jak je rozpoznać, praca z dzieckiem nadpobudliwym, sposoby terapii, leki, zjazdy i spotkania oraz inne porady na temat ADHD.

 

http://www.kidprotect.pl/

Strona Fundacji KidProtect działającej na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Znaleźć tam można informacje, artykuły, raporty na temat zagrożeń dzieci w Sieci i sposobów przeciwdziałania im.

 

http://www.brpd.gov.pl/

Strona biura Rzecznika Praw Dziecka. Na stronie znajdziesz informacje jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik, sprawozdania z jego działania, poznasz prawa dziecka i akty prawne z nimi związane. Zapoznasz się również z listą instytucji i programów międzynarodowych zajmujących się prawami dziecka.

 

http://www.fdn.pl/

Serwis Fundacji Dzieci Niczyje, zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi szereg akcji mających na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

 

http://www.dyzurnet.pl/

Serwis, w którym możesz zgłaszać przestępstwa i podejrzenia o przestępstwa Internetowe. Serwis przekazuje informacje o przestępstwach odpowiednim służbom. Hotline powstał w ramach ogólnoeuropejskiego programu "Safer Internet Action

 

http://www.dzikiedzieci.pl/

Dowiesz się tutaj wszystkiego, co wiemy o rozwoju dziecka od samego początku aż do dorosłości. A także, jak wspierać dziecko i kochać takim, jakim jest.

http://www.nastolatek.pl/

Serwis dla dorastającej młodzieży. Porusza takie tematy jak uzależnienia, subkultury, zdrowie, filozofia, miłość, szkoła, seks, wywiady, opowiadania, poezja. Nastolatki mogą podyskutować na forum internetowym.

http://www.wolnasobota.pl/

Serwis dla dzieci, młodzieży i rodziców. Informuje o imprezach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach oraz innych formach spędzania wolnego czasu w Warszawie i okolicach

http://www.dzieciaki.net.pl/

Praktyczne porady wychowawcze, rady psychologa. Rodzice pomagają rodzicom, rodzinne ABC. Wiadomości, kolorowanki, gry i zabawy dla dzieci rozwijające pamięć, spostrzegawczość, refleks, słownictwo. W serwisie znajduje się także forum dyskusyjne dla rodziców.

http://lekcjawychowania.pl/

Strona poświęcona wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

http://www.madrzy-rodzice.pl/pl/

Strona poświęcona podstawom dobrego wychowania.