SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
   profilaktyka
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

 
DLA RODZICÓW
   podręczniki
   rekrutacja
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT

"Nie wracajmy jeszcze na ziemię"

Premiera spektaklu „Sekret” 
w ramach działań profilaktycznych programu PaT – PaT/M i PaT/R
W 2012 roku w naszym mieście GKRPA rozpoczęła starania o wdrożenie w życie na terenie szkół gimnazjalnych programu profilaktycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie „Profilaktyka a Ty – PaT” (http://pat.policja.gov.pl). 
PaT rekomendowany jest poprzez programy MSW "Razem bezpieczniej" i MEN "Bezpieczna 
i przyjazna szkoła", Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Strategicznym partnerem programu są instytucje samorządowe, oświatowe, kulturalne i jednostki organizacyjne Policji.
Spotkanie włodarzy Miasta Orzesze oraz Gminy Ornontowice z twórcą programu inspektorem Grzegorzem Jachem z KGP w Warszawie, zaowocowało podjęciem decyzji o wdrożeniu programu wśród młodzieży gmin Orzesze i Ornontowice, i wspieraniu jego idei. Program PaT został objęty patronatem Burmistrza Miasta Orzesze i Wójta Gminy Ornontowice, jak również jest wspierany przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie. Odbyło się szkolenie młodzieżowego lidera PaT-u.
Podczas VIII Ogólnopolskiego Przystanku PaT w Łodzi powołana została do życia Orzesko-Ornontowicka Grupa PaT, z liderem Marceliną Cyprys i koordynatorami – Moniką Świerczek-Fic oraz Iloną Czardybon. Grupa się rozrasta i cały czas prężnie działa wśród młodzieży, wspierana również przez pedagogów – Bożenę Kołodziej, Celinę Chmiel. Aktualnie rozpoczynamy przygotowania 
do oficjalnej inauguracji - wielkiej gali towarzyszącej każdej PaT-owskiej grupie – czyli premiery spektaklu profilaktycznego „Sekret”, która zrealizowana będzie dzięki wsparciu merytorycznemu Impresariatu PaT z Warszawy 
Działania zaplanowane w dniach 14 -17 kwietnia 2015 r.:
14.04 – od ok. godz. 14.00 – Sala widowiskowa w Jaśkowicach – próba do spektaklu „Sekret”,
15.04 – od ok. godz.10.00 – proby do spektaklu „Sekret”, Sala Centrum Kultury i Promocji Arteria w Ornontowicach,
16.04 – godz. 10.00 – 11.30 - PaT/ M – spektakl dla młodzieży w Orzeszu Jaśkowicach 
i spotkanie z włodarzami miasta,
16.04 – godz.13.00 – 14.30 – PaT/M – premiera spektaklu dla młodzieży Ornontowicach
i spotkanie z włodarzami gminy,
16.04. - godz. 17.00 – PaT/ R – premiera spektaklu dla rodziców w sali MOK w Orzeszu Jaśkowicach,
17.04 – godz. 11.00 - PaT/ M – MOK Mikołów – premiera spektaklu dla uczniów szkół powiatu mikołowskiego oraz spotkanie z włodarzami powiatu.
koordynatorki Orzesko-Ornontowickiej grupy PaT - eksperci programu PaT w woj. śląskim
Ilona Czardybon, Monika Świerczek-Fic

PaT, czyli „Pofilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? to nowy pomysł na profilaktykę rówieśniczą.

Propaguje on ideę zdrowego stylu życia, życia bez uzależnień, życia wolnego od przemocy
i nienawiści, lecz realizuje ją w zupełnie inny sposób niż wiele wcześniejszych programów profilaktycznych.

To profilaktyka kreatywna, dynamiczna – sami młodzi ludzie dają tu sami coś własnego swoim rówieśnikom swój talent, pasję, zapał, czas. Radość, entuzjazm, otwartość czy szczerość to siła napędowa tego Programu. Dotarcie do serc młodych ludzi odbywa się tu poprzez wymianę doświadczeń, twórcze działanie, wzajemne wsparcie.

Własna aktywność i zaangażowanie oraz budowanie pozytywnych relacji, bycie razem to klucz.

Stąd narzędziem do realizacji profilaktyki stały się m.in. warsztaty, podczas których młodzież rozwija swoje zainteresowania, talenty, teatr profilaktyczny, heppeningi, koncerty, włączanie się
w akcje na rzecz innych osób, potrzebujących itp.

Tu sama młodzież realizuje swoje pomysły w wybrany przez siebie sposób, jednocześnie pokazując jak przeżywać swoje życie w sposób ciekawy, twórczy i wolny od jakiegokolwiek uzależnienia.

Twórcą Programu PaT, a jednocześnie inicjatorem idei PaT jest pan Grzegorz Jach inspektor Policji, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego.

Program realizuje natomiast Zespól Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie.

Hymnem społeczności PaT jest utwór Nie wracajmy jeszcze na ziemię” wykonywany przez Jarosława Chojnackiego.

Utworem, który wyzwala naszą spontaniczność i radość jednocześnie jednocząc nas - belgijka.

W 2013 r. powstała orzesko-ornontowicka Grupa PaT. Tworzą ją uczniowie naszego Gimnazjum, Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie, Gimnazjum nr 3 w Orzeszu Gardawicach
oraz Gimnazjum w Ornontowicach.

Koordynatorami Grupy zostały pani Ilona Czardybon pedagog Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie i pani Monika Świerczek Fic psycholog Gimnazjum w Ornontowicach.

Grupą naszego Gimnazjum kieruje pani Bożena Kołodziej pedagog szkolny, natomiast opiekunem grupy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu Gardawicach jest pani Celina Chmiel – pedagog szkolny.

Liderem całej naszej społeczności PaT jest Marcelina Cyprys.

Szczegółowe informacje na temat idei, celów, struktury Programu Profilaktyka a Ty oraz podejmowanych działań można znaleźć na stronie http://pat.policja.gov.pl

Od momentu powstania orzesko-ornontowickiej grupy PaT, młodzież uczestniczyła
m.in. w następujących wydarzeniach:

25 maja 2013 r. – udział w IV Śląskim Przystanku PaT w Rudzie Śląskiej - uczestnictwo
w wielu warsztatach rozwijających zainteresowania oraz koncercie finałowym.

Współorganizacja i udział w heppeningu profilaktycznym pod hasłem Przestańmy biec, który odbył się na orzeskim rynku w sobotę 22 czerwca 2013 r. o godzinie 15.00 w ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki.

Podczas heppeningu uczniowie przeszli ulicami Orzesza z przygotowanymi własnoręcznie transparentami. Zawarte na nich hasła prowokowały mieszkańców naszego miasta
do przemyśleń dotyczących wartości, które dobrze w życiu realizować, sposobów ich realizowania i celów, które stawiamy sobie na co dzień; zachęcały wszystkich
do zwolnienia tempa własnego życia, by nie zagubić tego co naprawdę ważne.
Nasze spotkanie zakończyło odczytanie odezwy społeczności PaT oraz wybicie
w symbolicznym geście rytmu serca wolnego serca od przemocy, uzależnień i obojętności na drugiego człowieka. Ten prosty gest połączył nas ze wszystkimi osobami w całej Polsce, które w tym samym czasie uczestniczyły w podobnym wydarzeniu.

Udział w VIII Ogólnopolskim Przystanku PaT w Łodzi.

10 lipca 2013 r. w łódzkiej Atlas Arenie nastąpiło otwarcie VIII Przystanku PaT.
W tym wydarzeniu, które trwało do 13 lipca 2013 r. uczestniczyło prawie 2 tysiące młodych ludzi, którzy promują i akceptują życie wolne bez alkoholu i narkotyków. Uczestniczyli oni przez kilka dni w zorganizowanych dla nich 40 warsztatach artystycznych i sportowych, które prowadzili pasjonaci danej dziedziny i specjaliści.

„Tutaj pokazujecie swoją radość i to, że waszym jedynym uzależnieniem jest teatr, muzyka i sztuka. W tym roku Przystanek PaT, to także przystanek Łódź” - powiedziała, witając uczestników spotkania prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

13 grudnia 2013 r. - pierwsze spotkanie opłatkowe naszej całej społeczności PaT, które odbyło się w naszym Gimnazjum. Podczas tego radosnego spotkania wspólnie kolędowaliśmy przy akompaniamencie gitary, składaliśmy sobie życzenia przełamując się opłatkiem. Wysłuchaliśmy także życzeń pana Grzegorza Jacha. Podsumowaliśmy także cały okres naszej dotychczasowej pracy prezentując dokonania.

Naszymi gośćmi byli: Krystian Niegel - ekspert programu Pat z ramienia Policji, komisarz Anna Musioł Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie, dyrektorzy gimnazjów orzeskich – pani Gabriela Kret, która pełniła honory gospodarza oraz pani Ewa Golus dyrektor Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie.

Na zakończenie bawiliśmy się w rytm belgijki i nie tylko.

13 maja 2014 r. współorganizacja i udział w X Międzygimnazjalnej Debacie Młodzieży podczas której zaprezentowano przygotowany przez młodzież spektakl profilaktyczny SHOW.

23 maja 2014 r. - udział w I Opolskim Przystanku PaT.

„Udział w tej akcji profilaktycznej wzięło udział około 700 osób. Głównym założeniem Przystanku jest przeciwdziałanie patologiom społecznym przez sztukę, więc uczestnicy wzięli więc udział w ponad dwudziestu, ciekawych warsztatach, reprezentujących niemal wszystkie, artystyczne dziedziny: od a jak aktorstwa do z jak zumby.

31 maja 2014 r. - udział w V Śląskim Przystanku PaT w Rudzie Śląskiej.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był nadkomisarz Krzysztof Piechaczek.

W tej edycji wzięło udział około 300 młodych ludzi z naszego regionu. Uczestniczyli oni
w kilkunastu warsztatach, na których doskonalili swoje umiej
ętności. Efekty swojej pracy przedstawili podczas koncertu finałowego, który przeciągnął się do późnych godzin nocnych. Poprzedziły go jednak dwa wspaniałe wydarzenia PaTosfrea oraz koncert Jarosława Chojnackiego. Na długo zachowamy je w pamięci.

Podczas PaTosfery przeszliśmy w barwnym korowodzie ulicami Rudy Śląskiej na rynek miasta, by tam podziwiać paradę Wrocławskiej Orkiestry Policyjnej i pokaz musztry uczniów klasy policyjnej.

14 czerwca 2014 r. - współorganizacja i udział w heppeningu Przestańmy biec, który odbył się po raz drugi na rynku orzeskim w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2014 Zryw wolnych serc. Życie bezpieczne i wolne od nałogów i przemocy to główne przesłanie tego spotkania.

Oprócz młodzieży z opiekunami uczestniczyli w nim przedstawiciele władz - burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec i wójt Ornontowic Kazimierz Adamczyk, dyrektorzy gimnazjów orzeskich: mgr Gabriela Kret, mgr Ewa Golus i mgr Monika Orłowska Przybyła, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Mariusz Bodnar, Naczelnik Wydziału Prewencji podkomisarz Dariusz Waligóra oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Orzeszu oraz mieszkańcy Orzesza.

Podczas heppeningu zaprezentowano zebranym przygotowany przez orzesko-ornontowicką Grupę PaT spektakl profilaktyczny SHOW. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie odtańczeniem belgijki, do której włączyli się chętnie nasi goście i mieszkańcy obserwujący to wydarzenie.

Udział w IX Ogólnopolskim Przystanku PaT w Koninie.

„Przez trzy dni młodzież z całej Polski uczestniczyła w warsztatach, by podczas PaTo-sfery dać prawdziwy spektakl i pokaz swoich umiejętności. Młodzi pod okiem instruktorów przez trzy dni trenowali, bębnili, tańczyli i krzyczeli, protestując przeciwko przemocy.

Uczestniczyło w nim około 1000 młodych ludzi w całej Polski i nie tylko. Zajęcia dla nich prowadzili instruktorzy z Polski, RPA, Brazylii, Niemiec i Słowacji.


KAMPANIA SPOŁECZNA ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC

16 września 2014 r. przedstawiciele młodzieży naszego Gimnazjum, w tym uczniowie zaangażowani w działania w ramach programy „Profilaktyka a Ty”, uczestniczyli 
w XI Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej - „Łańcuch czystych serc – narkomanii, dopalaczom, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji – NIE, 
DOBRU – TAK.
Aktywnie uczestniczymy w tym wydarzeniu profilaktycznym od samego jego początku. 
W tym roku grupa gimnazjalistów orzeskich zajęła swoje miejsce w łańcuchu utworzonym 
na rynku Mikołowa. Inicjatorem Łańcucha i pierwszym jego organizatorem był Marek Kotański.
Pomysłodawcą tej imprezy profilaktycznej w naszym powiecie jest natomiast pan Tadeusz Rosa, prezes Stowarzyszenia „Powrót”, pomagającego od wielu lat ludziom uzależnionym.
Ideą „Łańcucha czystych serc” jest propagowanie, szczególnie wśród młodzieży, zdrowego stylu życia, życia godnego, bez używek, a wyrazem poparcia dla niej stworzony z rąk łańcuch.
Spotkanie młodzieży z wielu szkół powiatu na mikołowskim rynku jest przede wszystkim spotkaniem radosnym, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. 
Orzeska młodzież porwała zgromadzonych na rynku ludzi wspólną zabawą i tańcem.
Oprócz młodych ludzi w spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu i miast wchodzących w jego skład, przedstawiciele służb mundurowych i sami mieszkańcy Mikołowa.
mgr Bożena Kołodziej – pedagog szkolny


SPOTKANIE OPŁATKOWE SPOŁECZNOŚCI PaT

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia, 
jest taka moc, co smutek w radość przemienia, 
jest taka siła, co spełnia marzenia... 
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Już po raz drugi PaTowicze Orzesza i Ornontowic spotkali się w orzeskiej Jedynce, by wspólnie radośnie celebrować ten szczególny, przedświąteczny czas.

Wigilia to przede wszystkim czas wyjątkowy, który chcemy spędzać z tymi, którzy są nam bliscy i są dla nas ważni rodzina, przyjaciele. Taki sam wymiar nabiera spotkanie opłatkowe naszej społeczności PaT.

8 grudnia 2014 r. o godzinie 17.30 w gronie ponad pięćdziesięciu osób zasiedliśmy przy wspólnym stole razem z naszymi gośćmi: dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Orzeszu mgr Gabrielą Kret, kom. Anną Musioł i kom. Klaudią Kempą z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Gościem szczególnym naszej uroczystości była wolontariuszka SZLACHETNEJ PACZKI, pani Katarzyna Ćmiel. Jej obecność związana była z faktem, iż od tego roku postanowiliśmy, że my również przystąpimy do realizacji tego projektu, którego celem jest niesienie pomocy rodzinom, znajdującym się obecnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Postaramy się zaprosić do współudziału uczniów naszych macierzystych gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli. Pani Kasia opowiedziała nam o idei SZLACHETNEJ PACZKI, jej celach i podejmowanych działaniach. Podzieliła się także z nami osobistym doświadczeniem dotyczącym pracy.

Po krótkim przywitaniu, przez koordynatora naszej grupy panią Monikę Świerczek Fic, nadszedł moment dzielenia się opłatkiem. Dla każdego z uczestników spotkania to chwila szczególna, pełna radości, ale i niejednokrotnie wzruszeń.

A potem nadszedł czas na wspólne biesiadowanie i zabawę. Oczywiście nie mogło zabraknąć
w niej „belgijki”.


Dużo szczęścia i radości, niechaj w domu Waszym gości 
Dużo jadła wszelakiego i napoju wybornego. 
Pieniądz niech się sypie, a lepiej szeleści 

Pan Bóg zdrowiem darzy, a miłość niech pieści.

 

18 grudnia 2014 r. w siedzibie Impresariatu w Warszawie już po raz szósty odbył się ogólnopolski wieczór wigilijny społeczności PaT.

Przedstawiciele naszej orzesko-ornontowickiej grupy wraz z naszym liderem Marceliną Cyprys również uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Jak czytamy w notce na oficjalnej stronie PaT „Wigilię otwierał spektakl Julka grupy PaT
z Lęborka. Uczestnicy przełamali się opłatkiem i długo składali sobie życzenia.

Życzenia świąteczno-noworoczne złożył również całej społeczności PaT twórca i pomysłodawca Programu Inspektor Policji Grzegorz Jach.

Ten wigilijny wieczór był również wyjątkową okazją do świętowania finału 5. edycji
The Voice of Poland i sukcesu zwyciężczyni Oli Nizio, która otrzymała tytuł Ambasadora PaT
w mediach.

„Wigilijny wieczór w siedzibie Impresariatu PaT zakończył koncert kolęd z udziałem Roberta Osama, recital Oli Nizio, koncert grupy Lębork Band oraz spektakl teatru AZYL grupy PaT
z Inowrocławia. Po Wigilii PaTowicze przenieśli się na całonocne PaTulisko do Gimnazjum nr 37 w Warszawie.


SZLACHETNA PACZKA
W tym roku dołączyliśmy do drużyny SZLACHETNEJ PACZKI. To ogólnopolski projekt pomocy bezpośredniej, który realizowany jest od 14 lat. 
Celem tego przedsięwzięcia jest niesienie pomocy osobom, które obecnie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. 
„SZLACHETNA PACZKA to mądra pomoc, która nie tylko dociera do prawdziwej biedy, ale i daje szansę na zmianę.”
Inicjatorem włączenia się w działania SZLACHETNEJ PACZKI była młodzież z orzesko-ornontowickiej grupy PaT („Profilaktyka a TY”). Jej szeregi zasilają uczniowie trzech gimnazjów orzeskich i gimnazjum w Ornontowicach, a także absolwenci tych szkół. 
Spośród zgłoszonych do projektu rodzin wybraliśmy jedną – mieszkańców powiatu mikołowskiego. To dla tej rodziny, zaledwie w ciągu kilku dni przedświątecznych, zebraliśmy wiele produktów spożywczych, słodyczy, środków czystości, pomocy szkolnych, czy odzieży. Udało się również zebrać środki finansowe na zakup pieca gazowego – najważniejszej potrzeby tej rodziny. Na nasz apel odpowiedziała duża grupa Uczniów naszego Gimnazjum, ich Rodziców, jak również Nauczycieli. Do zbiórki darów włączyli się także mieszkańcy Orzesza.
Wszystkie dary zostały przekazane 12 grudnia 2014 r. do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI, a następnie przekazane Rodzinie przez wolontariuszy. W organizacji podejmowanych działań współpracowaliśmy z panią Katarzyną Ćmiel – wolontariuszką opiekującą się między innymi wybraną przez nas Rodziną.
Dziękuję wszystkim Ofiarodawcom za włączenie się w nasze wspólne działanie – zrozumienie potrzeb innych oraz otwartość serca.

Bożena Kołodziej – pedagog szkolny


23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
11 stycznia 2015 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Orzeszu już po raz czternasty będą wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym dniu 18 uczniów klas trzecich wyjdzie n ulice naszego miasta, by prosić o wsparcie finansowe dla Orkiestry. Zebrane środki zostaną przeznaczone „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieści się w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie, przy ulicy Szkolnej 44. „Finałowe granie” będzie się tam odbywało od godziny 14.00, 
a towarzyszyć mu będzie kilka imprez m. in.:
o godzinie 15.00 mecz siatkówki;
o godzinie 16.00 pokazy i nauka pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych;
o godzinie 17.30 pokazy Bractwa Rycerskiego Herbu „LIS”.
Nie zabraknie też tradycyjnego „światełka do nieba”, które rozbłyśnie o godzinie 20.00.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom Gimnazjum nr 1 w Orzeszu za zaangażowanie się w tę akcję.
Bożena Kołodziej – pedagog szkolny 


PRACA NAD SPEKTAKLEM „SEKRET”
24 października 2014 r. uczestniczyliśmy wraz z naszymi opiekunami w warsztatach teatralnych prowadzonych przez inspektora Policji Grzegorza Jacha. Miejscem naszej pracy było Centrum Kultury i Promocji „Arteria” w Ornontowicach.
Inspektor Grzegorz Jach jest osobą szczególną dla naszej społeczności „patowiczów”. 
Jako policjant pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego. To twórca, inicjator i autor idei PaT, ale przede wszystkim przyjaciel młodzieży. Słucha i rozumie młodych ludzi, stara się im pomóc. 
Jest dla nas wszystkim autorytetem w wielu dziedzinach.
To wreszcie reżyser teatralny i aktor, dla którego teatr jest życiową pasją.
Osobą, która obecnie na co dzień ściśle współpracuje z inspektorem w realizacji wielu działań jest pan Krystian Niegel – pełnomocnik szefa programu PaT. On również był w tym dniu naszym gościem.
Wszystkich witaliśmy z wielką radością.
Wspólnie w czasie spotkania pracowaliśmy nad spektaklem profilaktycznym „SEKRET”, który zostanie wystawiony podczas oficjalnej inauguracji programu PaT w Orzeszu 
i Ornontowicach w kwietniu 2015 r.
Zajęcia warsztatowe trwały do późnych godzin wieczornych, a i tak każdy z nas odczuwał niedosyt.
Pierwsze zajęcia nad tym spektaklem odbyły się już podczas I Opolskiego Przystanku PaT 
w maju 2014 r., a następnie „patowicze” sami zmierzyli się z tym utworem podczas spotkań 
w naszym Gimnazjum.
Spektakl „Sekret” to już drugie przedsięwzięcie teatralne przygotowane przez młodzież PaT u. 
W ubiegłym roku szkolnym 2013/2014 samodzielnie przygotowaliśmy spektakl „SHOW”. 
Nasza praca zakończyła się sukcesem.