SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
   z życia szkoły
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

 
DLA RODZICÓW
   podręczniki
   rekrutacja
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT

Ważne daty w roku szkolnym 2018/2019: 

 

22 XII - 31 XII - zimowa przerwa świąteczna; 

11 II - 24 II - ferie zimowe

18 IV - 23 IV - wiosenna przerwa świąteczna; 

21 VI - zakończenie roku szkolnego; 

 

egzamin gimnazjalny 2019: 10 IV - część humanistyczna; 11 IV - część matematyczno - przyrodnicza; 12 IV - część językowa

egzamin ósmoklasisty 2019: 15 IV - język polski; 16 IV - matematyka; 17 IV - część językowa


W roku szkolnym 2018/2019 będzie w naszej szkole jest 13 oddziałów - 3 oddziały gimnazjum i 10 oddziałów szkoły podstawowej

Godziny pracy - świetlica: 7.00 - 16.00

Godziny pracy - pedagog szkolny Joanna Wasiluk - poniedziałek 7.30 - 11.00; środa 8.00 - 11.00; czwartek 10.00 - 14.30

Godziny pracy - psycholog szkolny mgr Sylwia Powałko - poniedziałek 9.00 - 15.00; piatek 9.00 - 14.00

Baza szkoły --> szczegóły

Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji:

1. 7.45 - 8.30

2. 8.35 - 9.20

3. 9.30 - 10.15

4. 10.25 - 11.10

5. 11.25 - 12.10

6. 12.25 - 13.10

7. 13.20 - 14.05

8. 14.10 - 14.55

9. 15.00 - 15.45

Uczniowie dojeżdżający z Zawiści będą korzystać z autobusów komunikacji miejskiej - linia 655 

odjazdy z przystanku Zawiść Skrzyżowanie: 7.17; 7.59; 9.33 - kierunek Orzesze

odjazdy z przystanku Orzesze Mikołowska: 10.55; 12.50; 14.20; 15.04; 15.41; 16.00 - kierunek Zawiść


Pracownie komputerowe oraz multimedialna zostały urządzone ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach projektów:

Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r. - szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjalne - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pracownie komputerowe dla szkół podstawowych gimnazjów w 2007 r. - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych - projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Szkoła wytyczyła podstawowe cele wychowawcze, które pozwalają uczniom ukształtować w sobie system wartości humanistycznych i demokratycznych. Pragniemy, aby nasi uczniowie mieli świadomość własnego rozwoju i byli otwarci na świat, potrafili komunikować się, a zasady komunikacji wykorzystywali w życiu. Pragniemy, aby rozumieli sens zdobywania wiedzy.