ZESPÓŁ SZKÓŁ
imienia
Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia
   patron szkoły
   osiągnięcia
   z życia szkoły
 
UCZNIOWIE
   klasy
    poza lekcjami
   rada uczniowska
 
LEKCJE
   matura

   egzamin

   pomoce naukowe
 
GALERIE
 
LINKI
 
KONTAKT

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dopóki pamięcią im się płaci" Wisława Szymborska

Uroczystość nadania imienia szkole - 18 listopada 2005

185 lat szkoły w Orzeszu

1820-2005

 185 LAT „ORZESKIEJ JEDYNKI”  

         Dnia 18 listopada br. w Zespole Szkół w Orzeszu odbyła się uroczystość nadania imienia „Poległych na Pasternioku” oraz obchody 185-lecia szkoły.

„185 lat historii "orzeskiej jedynki" to rocznica, przed którą należy pochylić głowy z szacunku dla pokoleń, które ją tworzyły i właśnie stąd wyszły i których dziś połączyła idea, by ocalić od zapomnienia, gdyż "Umarłych pamięć dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"”- powiedziała witając zaproszonych gości dyrektor Zespołu Szkół Gabriela Kret.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały dwa lata. Zaangażowane było całe grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice, osoby wspierające oraz sponsorzy.

Realizacja projektu nadania imienia szkole skupiła się wokół kandydatury wyłonionej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, ich rodzin i nauczycieli. Przeprowadzono również rozmowy wśród mieszkańców Orzesza, zbierano informacje z kronik. Jako patrona wybrano bohatera zbiorowego: „Polegli na Pasternioku”. „Podejmując taką decyzję, mieliśmy na uwadze fakt, że dramatyczne wydarzenia związane z II wojną światową miały miejsce w nazej okolicy. Zadaniem każdego człowieka jest promowanie swojej Małej Ojczyzny”- tłumaczy dyrektor Gabiela Kret. W efekcie Uchwałą Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2005r. Zespół Szkół przyjął imię „Poległych na Pasternioku”.

Na uroczystość zostało zaproszonych wielu znamienitych gości – władze miasta, władze starostwa powiatowego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku, rodziny poległych, kombatanci, radni, przedstawiciele organizacji, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorzy orzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego, emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy „orzeskiej jedynki”. Gośćmi szczególnymi byli zacni absolwenci „Jedynki” – prof. Jan Łukaszczyk, mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej w latach 50/60 – p. Róża Prokop oraz ks. Prałat Stanisław Puchała.

Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów na Pasternioku. Następnie odbyła się msza święta, w której uczestniczył Jego Eminencja Ksiądz Biskup Gerard Bernacki – który poświęcił sztandar szkoły, Ksiądz Prałat Stanisław Puchała oraz Ksiądz Henryk Reske z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas mszy śpiewał chór „Dzwon”.

Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w Zespole Szkół w Orzeszu. Odbyła się uroczysta akademia, podczas której w poetycki i przejmujący sposób uczniowie przestawili obrazy historii sprzed lat, głównie Pasternioka. Była to niezwykła lekcja patriotyzmu dla uczniów. Program artystyczny był na bardzo wysokim poziomie. W doskonały sposób połączono światło, muzykę i prezentację multimedialną. W scenariuszu wykorzystano m.in. teksty własne uczniów. Podczas uroczystości wprowadzono sztandar, na który młodzież złożyła ślubowanie: „My uczniowie Zespołu Szkół w Orzeszu czując się spadkobiercami tradycji orzeskiej jedynki, pochylamy czoła przed sztandarem i ślubujemy: Nie tracić pamięci o tych, którzy polegli na Pasternioku, jesteśmy bowiem świadomi tego, że narody tracąc pamięć tracą życie. Szanować dziedzictwo kulturowe naszej małej ojczyzny. Zdobytą wiedzę i doświadczenie zdobyte w Orzeszu – naszym centrum świata – wykorzystać w przyszłości dla dobra miasta, regionu, ojczyzny. Znając historię tragicznych losów naszych przodków, dążyć do świata bez wojen, terroryzmu i przejawów nietolerancji.” Została odsłonięta pamiątkowa tablica, którą poświęcił ks. biskup Gerard Bernacki. Wrażenia większości zebranych najtrafniej przedstawia wypowiedź uczennicy klasy II Gimnazjm - Marty Spyry - "Pasterniok był dla mnie zawsze elementem nierozerwalnie związanym z Orzeszem. Stanowił jednak bardziej ciekawy punkt historyczny, anieżeli miejsce tragedii orzeskich rodzin. Nie przypuszczałam, że mogiła z lasku moich dziecięcych spacerów będzie zdolna odcisnąć tak głębokie piętno w mojej świadomości.

Uroczystości szkolne obchodzone w piątek pozwoliły mi postrzegać Pasterniok jako miejsce tragedii, gehenny sprzed lat. (...)Uczucia targające mną podczas przedstawienia z każdą chwilą przybierały na sile. Czułam wstyd, że do tej pory Pasterniok był dla mnie elementem krajobrazu, a jednocześnie wdzięczność, iż ktoś w sposób tak wymowny pozbawił mnie złudzeń, ukazując te straszliwe chwile sprzed lat w oczach matek i tych, którzy oddali życie, za nasze...

Czytając rotę ślubowania przeżywałam silne emocje, a podniosłość tej chwili jeszcze bardziej rzucała na te wydarzenia niemalże mistyczną poświatę. Serce biło mi mocno, gdy zwarte głosy moich kolegów odpowiadały "ślubujemy", przyrzekając, że zachowają pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed lat. My naprawdę nie zapomnimy."

Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Izby Osiągnięć i Muzeum Pamiątek związanych z historią szkoły i Pasterniokiem. Wszystkie ważne dyplomy i puchary zajęły całą salę. „z tych starszych nagród warto zobaczyć medale i dyplomy, które zdobyła Róża Prokop(...) z tych współczesnych na uwagę zasługują: nagrody Hani Leks, mistrzyni w szachach i zdobywczyni tytułu „Talent” w III Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego oraz dyplomy Dawida Kreta, który podczas tego festiwalu otrzymał wyróżnienie w kategorii muzycznej. Warto także obejrzeć dyplom naszego absolwenta Mateusza Szymczyka, który na VII Mistrzostwach Polski w Karate zajął III miejsce”- powiedziała nauczycielka matematyki Henryka Dzierżęga. Była również okazja zobaczenia wystawy obrazów absolwentek Gimnazjum nr 1 – Magdaleny Kiecki i Joanny Mac.

Po oficjalnej części uroczystości odbyły się spotkania i rozmowy zaproszonych gości, podczas których odżyły wspomnienia i wymieniono się wrażeniami z tej historycznej uroczystości.

W dniu 21. listopada br. dla absolwentów, rodziców i mieszkańców Orzesza, którzy nie mogli uczestniczyć w głównych uroczystościach, wystawiony został program artystyczny o charakterze patriotycznym. Była również możliwość zwiedzenia Muzeum Pamięci i Izby Osiągnięć.

         Wszystkie słowa uznania i życzenia złożone na ręce pani dyrektor Gabrieli Kret najtrafniej oddaje wpis do Księgi Pamiątkowej złożony w imieniu Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty: „W tym szczególnym dniu składam (...) serdeczne życzenia, by to Imię dziś nadane było wyznacznikiem tradycji i szacunku dla dnia dzisiejszego i wszystkich przyszłych pokoleń młodych ludzi Waszej społeczności”. 

 

REALIZACJA PROJEKTU - PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI (2005)

   Uroczyste nadanie szkole imienia Poległych na Pasternioku zaplanowane zostało na 18 listopada 2005. Jednocześnie będziemy świętować 185-lecie istnienia orzeskiej szkoły. W uroczystej akademii, podczas której nadany zostanie szkole sztandar oraz wmurowana będzie tablica pamiątkowa, udział wezmą zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, delegacje szkół z terenu Orzesza i powiatu mikołowskiego. Nie zabraknie oczywiście tych, którzy tworzą naszą szkołę - nauczycieli, uczniów i rodziców. Przygotowana zostanie także wystawa pamiątek oraz prezentacja dotycząca historii szkoły.

   Projekt realizowany był także w roku szkolnym 2004/2005. 13.01.2005 odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z kombatantem. Dotyczyło ono wydarzeń z pierwszych dni września 1939 na terenie Orzesza, prac komisji utworzonej po drugiej wojnie światowej oraz budowy pomnika w lesie Pasterniok. W trakcie spotkania zaprezentowano również unikatowe nagrania świadków wydarzeń tamtych wrześniowych dni.

Panewniki, 21.06.2004

PROJEKT NADANIA IMIENIA SZKOLE (2004)

   Realizacja projektu skupia się wokół kandydatury wyłonionej na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Jako patrona wybrano bohatera zbiorowego: Polegli na Pasternioku. 

   Jednym z zadań było wytypowanie miejsc szczególnie związanych z historią 1919-1939 i opracowanie tras wycieczek obejmujących najbardziej reprezentatywne obiekty. Oprócz miejsc martyrologii uwzględniono także inne znajdujące się na trasie obiekty, które choć bezpośrednio nie są związane z zagadnieniem, były świadkami tamtych wydarzeń, a te które powstały później mogą być świadectwem ciągłości rozwoju regionu. Do najważniejszych miejsc pamięci należą:

- okres powstań śląskich - Pszczyna: Trzy Dęby oraz pomniki w pobliżu tego miejsca; Góra Świętej Anny: Pomnik Czynu Powstańczego oraz muzeum na Górze Świętej Anny, pomnik powstańców w Zdzieszowicach

- okres autonomicznego województwa śląskiego - Katowice: pomniki w centrum miasta, gmach Sejmu Śląskiego, cmentarze, pomnik Korfantego, Park Kościuszki

- wrzesień 1939 - okolice Orzesza (Wyry, Gostyń): pomniki poległych w wojnie obronnej, bunkry obszaru warownego „Śląsk"; Lasy Panewnickie: pomniki obrońców Katowic – harcerzy, powstańców

   Jedna z wycieczek wiodła przez Lasy Panewnickie i była uzupełnieniem tematów realizanych w szkole. Jej cele to: odwiedzenie miejsc, w których rozgrywały się wydarzenia pierwszych dni drugiej wojny światowej, zapoznanie uczniów ze sposobem uczczenia pamięci osób biorących udział w tych wydarzeniach, próba wyjaśnienia roli pomników w krajobrazie kulturowym; podczas wycieczki pojawił się także temat tożsamości regionalnej – ściśle związany z realizacją tego projektu. Najważniejsze obiekty na trasie to: dwa pomniki obrońców Katowic w środku lasu oraz pomnik na cmentarzu komunalnym w Panewnikach będący zbiorową mogiłą rozstrzelanych powstańców i harcerzy we wrześniu 1939 – tzw. Katowickie Palmiry. Oprócz miejsc pamięci uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zespołu bazyliki i klasztoru oo. franciszkanów wraz z kalwarią, kopią groty lourdzkiej oraz pomnikiem Św. Jadwigi Trzebnickiej – patronki Śląska. Na końcu trasy znalazł się budynek liceum, którego patronem są – podobnie jak w Orzeszu – bohaterowie związani z najbliższą okolicą: VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic. Wycieczka odbyła się 21 czerwca 2004, uczestniczyli uczniowie gimnazjum – klasy Ie oraz IIe.