ZESPÓŁ SZKÓŁ
imienia
Poległych 
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
   z życia szkoły
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

 
DLA RODZICÓW
   podręczniki
   rekrutacja
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa Ia - mgr Barbara Honisz

Klasa IVa - mgr inż. Joanna Tkacz

Klasa IVb - mgr Sonia Witkowska

Klasa VIIa - mgr Katarzyna Mach-Gorzawska

Klasa VIIb - mgr Beata Jonak

GIMNAZJUM

Klasa IIa - mgr Magdalena Czank-Nowakowska

Klasa IIb - mgr Anna Łukasik

Klasa IIc - mgr Beata Marek-Pacześ

Klasa IIIa - mgr Mariusz Pastuszka

Klasa IIIb - mgr inż. Anna Redzik

Klasa IIIc - mgr Agnieszka Król

Klasa IIId - mgr Sylwia Spyra-Smektała