SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
   z życia szkoły
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

 
DLA RODZICÓW
   podręczniki
   rekrutacja
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT
DYREKCJA

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Gabriela Kret

Wicedyrektor: mgr Regina Bujar

SEKRETARIAT: Jolanta Siewior, Irena Sobolewska

PEDAGODZY SZKOLNI: 

mgr Joanna Wasiluk, mgr Aleksandra Potysz

PSYCHOLOG SZKOLNY: 

mgr Sylwia Powałko

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

mgr Ilona Markiton

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

mgr Katarzyna Hajduk-Płaszczyk

KATECHECI:

ks. Piotr Gojny, s. Renata Ciba

NAUCZYCIELE:

język polski: mgr Beata Jonak, mgr Anna Łukasik

język angielski: mgr Sonia Witkowska, mgr Karolina Fedycka-Dorczyk, mgr Gabriela Olsza

język niemiecki: mgr Barbara Chrobok

historia: mgr Jacek Gawliczek

wiedza o społeczeństwie: mgr Mariola Drobny

matematyka: mgr Regina Bujar, mgr inż. Joanna Tkacz, mgr Bożena Tkacz-Harazin

chemia i fizyka: mgr Katarzyna Mach - Gorzawska

biologia: mgr Agnieszka Król

geografia/przyroda: mgr Mariusz Pastuszka

sztuka/zajęcia artystyczne: mgr Beata Marek-Pacześ

muzyka: mgr Anna Kamyk

technika/zajęcia techniczne: mgr Bożena Tkacz-Harazin

informatyka: mgr Gabriela Kret, mgr Beata Marek-Pacześ

wychowanie fizyczne: mgr Magdalena Czank - Nowakowska, mgr Jarosław Soja, mgr Izabela Gnizda

edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Izabela Gnizda

wychowanie do  życia w rodzinie: mgr Ilona Markiton

logopeda: 

nauczanie początkowe: mgr Barbara Honisz, mgr Katarzyna Piotrkowicz, mgr Agnieszka Moń-Malcher

nauczanie indywidualne: mgr inż. Joanna Tkacz