SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Poległych
na Pasternioku
ul. Miarki 1a
43-180 Orzesze
 

STRONA GŁÓWNA
 
SZKOŁA
   informacje 
   dyrekcja
   nauczyciele
   historia i patroni
   nagrody, stypendia
   osiągnięcia  
DOKUMENTY
 
PROFILAKTYKA
 
BAZA SZKOŁY
 
DLA UCZNIÓW
   klasy
   zaj. pozalekcyjne

   egzamin

   projekty edukacyjne
 
DLA RODZICÓW
   podręczniki
   rekrutacja
   dokumenty do pobrania
 
GALERIE
 
SZKOŁA W MEDIACH
 
KONTAKT

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W TYM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA - tekst ujednolicony - grudzień 2017 r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

PROGRAM POPRAWY FREKWENCJI

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

ZASADY OCENIANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski

język angielski

historia

WOS

matematyka

biologia

chemia

fizyka

geografia

informatyka

plastyka

zajęcia artystyczne

zajęcia techniczne

wychowanie fizyczne